معاملات نهنگ‌های بیت‌کوین به ما چه می‌گوید؟


سرمایه گذاران بزرگ کیف پول شبکه بیت کوین از طریق فعالیت تراکنش های خود بر قیمت دارایی تأثیر می گذارند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712967/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF