معیار اصلی برای ساخت جهان بهتر عدالت است / رسیدگی قضایی به جنایت‌ ترامپ را از طریق یک دادگاه عادلانه دنبال می کنیم

رییس جمهور در سخنان خود با تاکید بر اینکه میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی در وجود همگان است، اظهار داشت: ما از جهانی شدن عدالت حمایت می‌کنیم زیرا عدالت وحدت‌ آفرین و ظلم جنگ افروز است.

رییس جمهور تصریح کرد: انقلاب ایران، حرکت ملت ایران به سمت حقیقت بود که با وجود فتنه های مختلف توانسته است از کرامت آرمان‌های خود صیانت کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس‌جمهور که به منظور شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، امروز به عنوان یکی از سخنرانان دومین روز این نشست دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی را تبیین خواهد کرد.

وی ادامه داد : ملت در گام نخست و معنای نظم مدنی پیشرفته  را به نام جمهوری اسلامی بنا کرد و در گام دوم به دنبال شکل گیری به نظم و نظام عادلانه بین المللی پرداخت.

آیت الله رییسی خاطر نشان کرد: انباشت بی عدالتی موجب حرکات مردم می شود چه در بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقلاب نرسیده اند و بسیاری از انقلاب ها از مسیر اصلی خود منحرف شده اند اما موفقیت برخی انقلاب ها مانند ایران در تداوم ماهیت انقلاب اسلامی خود امید به برقراری عدالت را در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.

رییس جمهور کشورمان تاکید کرد: رسیدگی عادلانه‌ قضایی به جنایت‌ رییس جمهور سابق آمریکا ترامپ را از طریق یک دادگاه عادلانه دنبال خواهیم کرد.

سخنرانی های روز دوم اجلاس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی در سالن اصلی سازمان ملل متحد آغاز شده و رییس جمهور ایران پس از نیجریه دومین سخنران جلسه امروز است.

این خبر در حال تکمیل است…


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/669831-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

آیت الله رییسی با بیان اینکه «اجرای عدالت سخت است و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مدعیان ظلم از اجرای آن گریزانند»، افزود: منطق ما ریشه در فرهنگ قرآنی دارد که فرمود نه ظلبم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. سوال ما از قدرت‌های بزرگ این است که اگر اراده‌ای برای اجرای عدالت ندارید، توان مقابله با ظلم را هم ندارید؟

آیت الله رییسی با تاکید بر اینکه کشوری که مدعی عدالت اما حامی تروریست‌ها باشد، باید از بشریت، آزادی و عدالت شرم کند، اظهار داشت: بالاتر از حقوق بشر، حقوق ملت‌هاست که به راحتی توسط قدرت‌های بزرگ پایمال می‌شود

رئیسی عناصر کلیدی در این مسیر را خدا خواهی، آگاهی‌بخشی و چند جانبه گرایی برشمرد و گفت: من مفتخرم نماینده ملتی هستم که میراث دار تمدنی بزرگ است و همیشه آزاد بوده و قرن ها تلاش سلطه‌گران برای اسارت سرنوشت خود را ناکام گذاشته است؛ ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته و با اسارت دیگر ملت خواهم مبارزه کرده از اسارت بابلی تا اسارت فلسطینی.

هفتاد و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور هیأت‌های سیاسی و سران کشورها از روز سه شنبه –  ۲۹ شهریور – با سخنرانی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک آغاز شده است.

رییس جمهور تاکید کرد: ما قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم.