موافقت کمیسیون شوراها با افزایش تعداد نمایندگان مجلس

حدادی تاکید کرد: همچنین در نشست امروز کمیسیون برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که از صحن علنی به کمیسیون بازگشته بود مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد. بدین ترتیب اکنون این مواد در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/714465-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر  وزارت کشور نیز بحثی در خصوص بار مالی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در این نشست مطرح نکرد. اما از آنجا که انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه انجام می شود بعید به نظر می رسد که افزایش تعداد نمایندگان به این دوره از مجلس برسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس و افزایش تعداد نمایندگان با حضور مسئولان ذی ربط و نماینده وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد. در این نشست اعضای کمیسیون با افزایش 40 کرسی به تعداد کرسی های مجلس موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تصریح کرد: اکنون این طرح باید در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد. از آنجا که طرح ها و لوایح بسیاری در نوبت بررسی قرار دارد، بعید به نظر می رسد تا قبل از اسفند در صحن مجلس نهایی شود. مگر آنکه تعدادی از نمایندگان درخواست رسیدگی دو فوریتی این طرح را بدهند. تا قانون شدن این مصوبه فرایند زمان‌بری وجود دارد فلذا نباید تصویب آن در کمیسیون را به حساب قانونی شدن و اعمال آن در انتخابات آینده در نظر گرفت.