موفقیت اولین طرح تامین مالی جمعی زرین‌کراود با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۲۰ نفر

لازم به ذکر است که پلتفرم تامین مالی جمعی زرین کراود به زودی طرح‌های جدیدی را با شرایط ویژه و سودهای جذاب و معاف از مالیات جهت سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری معرفی خواهد کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1672296/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4سرمایه‌گذاران در طرح دوره جامع مدیریت کسب‌وکار (MBA) به سبک زرین که برای اولین‌بار در کشور با هدف دسترسی آسان و همگانی به آموزش و مهارت‌افزایی تدوین و طراحی شده است، از سود سالیانه علی‌الحساب ۳۲ درصد به صورت مشارکت در درآمد و معاف از مالیات به همراه تخفیف ویژه خرید این دوره آموزشی، بهره‌مند خواهند شد.

تا کنون بیش از ۲۲۰ سرمایه‌گذار به صورت شخص حقیقی و حقوقی در این طرح با عنوان دوره جامع مدیریت کسب‌وکار (MBA) به سبک زرین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این تعداد سرمایه‌گذار در طرح‌های پلتفرم‌های فعال در بحث تامین مالی جمعی در ایران کم سابقه بوده است.