مگان امروز چند؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۲ ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/711798-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA