مگان دست دوم چند؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰  ۱۳۹۱ ۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ)  E۱-۱۶۰۰ ۱۳۹۰ ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۹۸,۴۰۰ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/712589-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA