مگان دست دوم چند؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آوردقیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۱۳۹۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۱۳۹۱ ۱۹۴,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ)  ۱۳۹۲ ۳۰۷,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۱۳۹۰ ۴۲,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۱۳۹۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۱۳۹۱ ۲۹,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/710798-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA