مگان ده سال پیش بالا ۸۰۰ میلیون قیمت خورد! + جدول

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر

قیمت روز انواع مگان


۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۸۹

۱۳۹۱

منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/725273-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

کارکرد

۱۳۹۱

۹۲,۰۰۰ کیلومتر

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰


رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۲

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

مدل / سال ساخت

۱۳۹۰

۲۰,۰۰۰ کیلومتر

۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر

برند

۱۴۳,۵۰۰ کیلومتر

۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)


۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰