مگان مونتاژ چند؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع مگان
برند مدل / سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۸۹ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۲۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۰ ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/714515-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA