میانگین سنی کشاورزان کشور 59.8 سال است/ از امروز باید به فکر کشاورزان آینده باشیم- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

ارائه تسهیلات مالی به زنان روستایی و عشایری 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای ادامه کشاورزی کشور باید به فکر تربیت کشاورزان آینده و ارتقا سطح آموزش دختران روستایی باشیم که آینده بخش کشاورزی کشور در گرو این دختران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  خیام نکویی در همایش زنان روستایی و عشایری رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  اظهار داشت: 12 درصد از کل جمعیت کشور روستایی و عشایر هستند که 60 درصد آنها نیز فعال هستند که با توجه به نقش مهم آنها در امنیت غذایی در اولویت هستند.

پاپی زاده با بیان اینکه برای اشتغال زایی زنان ر وستایی و حذف اشتغال پایدار در روستای باید تلاش بیشتری شود و دستگاه های دیگر نیز همراه شود گفت: مسائل مربوط به اشتغال زنان عشایری برای برخی از دستگاه ها نا آشنا است و در حال رایزنی برای توجه بیشتر به آنها هستیم.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2788556

وی افزود: میانگین سنی کشاورزان کشور 59.8 سال است که لازم است از همین امروز به فکر کشاورزان آینده باشیم؛ از طرفی 80 درصد جمعیت کشاورزی کشور خرد هستند.

وی افزود: 450 صندوق خرد زنان وجود دارد که به بانوان تسهیلات ارائه می دهند.

عباس پاپی زاده رییس سازمان امور عشایر اظهار داشت: زنان عشایری همپای مردان عشایری برای خدمت به کشور در حال فعالیت هستید؛ 25 درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می‌شود  همچنین سهم عمده تولید صنایع دستی توسط زنان عشایر صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان امور عشایر ادامه داد:  برنامه ارتقا سطح بهداشتی، آموزشی و بیمه عشایر از مصوبات دولت است.