نامه امیرعبداللهیان به دبیرکل سازمان ملل در پی هتک حرمت قرآن

وزیر خارجه در این نامه نوشت: جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت شدید صدور مجوز از سوی مقامات سوئد برای اقدام موهن و تحریک آمیز جسارت به قرآن کریم -کتاب مقدس مسلمانان جهان- که برای دومین بار طی یک ماه گذشته رخ می‌دهد، قویا هشدار می‌دهد که تداوم این اقدام تحت پوشش آزادی بیان، توهین آشکار به جمیع مسلمانان، تحریک جوامع مختلف و با هدف اسلام ستیزی و ترویج افراطی گری صورت می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وزیر امور خارجه در پی هتک حرمت قرآن کریم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای عدم تکرار و جلوگیری از این پدیده موهن و درخواست از دولت‌های عضو‌ سازمان ملل برای برخورد شدید با آمران و‌ عاملان این اقدام شد.

در نامه امیرعبداللهیان خطاب به گوترش آمده است: از جنابعالی درخواست می‌کنم با محکوم کردن فوری این اقدام، تدابیر لازم را در سریعترین زمان به منظور عدم تکرار و جلوگیری از عواقب خطرناک گسترش و تداوم این پدیده موهن و تحریک آمیز اتخاذ کرده و از دولت‌های عضو‌ سازمان ملل متحد بخواهید که با آمران و‌ عاملان این اقدام شدیدا برخورد کنند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/727257-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

در این نامه آمده است: بی شک صدور مجوز برای اهانت به قرآن، عمل جسارت به قرآن و یا هر کتاب آسمانی ادیان الهی، هر دو از یک تفکر نشات می‌گیرد که با سوءاستفاده از آزادی بیان، اسلام ستیزی و اسلام زدایی را دنبال می‌کند و عواقب و پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله گسترش نفرت‌، خشونت و بیگانه‌هراسی در جوامع مختلف را به همراه خواهد داشت.

در  این نامه آمده است:خبر تأسف برانگیز اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد، به احساسات و عواطف جامعه مسلمانان‌ جهان و پیروان ادیان الهی شدیدا لطمه وارد ساخته و شوک و نگرانی ناشی از این اقدامات موهن در حال گسترش است.

در نامه مذکور عنوان شده است: تداوم اینگونه اقدامات در نهایت صلح و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف الهی را در معرض مخاطرات جدی  قرار خواهد داد.