نتایج پویای دولت سازی

ظرفیت حکمرانی به توانایی دولت در انجام وظایف خود و سیاستگذاری اشاره دارد که دربرگیرنده فعایت‌هایی مانند جمع‌آوری مالیات، اجرای قانون و تامین کالاهای عمومی است که همگی برای توسعه اقتصادی ضروری هستند.

اما دولت‌ها به صورت کامل شکل نمی‌گیرند و ظرفیت حکمرانی در طول زمان ایجاد شده و گسترش می‌یابد و این به خودی خود ممکن است بر نتایج اقتصادی تاثیر بگذارد.

چه عواملی پویایی‌های دولت‌سازی را شکل می‌دهند؟

این مقاله پیامدهای پویای دولت‌سازی را دنبال می‌کند و یکی از جاه‌طلبانه‌ترین دولت‌سازی‌های تاریخ را بررسی می‌کند: اصلاحات اداری که توسط انقلاب فرانسه آغاز شد 

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/662724-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

به گزارش اقتصاد آنلاین، دومین مقاله از معرفی «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «نتایج پویای دولت‌سازی» نوشته چمبرو، هنری و مارکس اختصاص دارد.