نتایج پویای دولت سازی

چه عواملی پویایی‌های دولت‌سازی را شکل می‌دهند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، دومین مقاله از معرفی «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «نتایج پویای دولت‌سازی» نوشته چمبرو، هنری و مارکس اختصاص دارد. 

ظرفیت حکمرانی به توانایی دولت در انجام وظایف خود و سیاستگذاری اشاره دارد که دربرگیرنده فعایت‌هایی مانند جمع‌آوری مالیات، اجرای قانون و تامین کالاهای عمومی است که همگی برای توسعه اقتصادی ضروری هستند.

این مقاله پیامدهای پویای دولت‌سازی را دنبال می‌کند و یکی از جاه‌طلبانه‌ترین دولت‌سازی‌های تاریخ را بررسی می‌کند: اصلاحات اداری که توسط انقلاب فرانسه آغاز شد 

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/662724-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

اما دولت‌ها به صورت کامل شکل نمی‌گیرند و ظرفیت حکمرانی در طول زمان ایجاد شده و گسترش می‌یابد و این به خودی خود ممکن است بر نتایج اقتصادی تاثیر بگذارد.