نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور برگزار می شود

همراه با شرکت کرمان موتور، «دانشگاه علم و صنعت ایران» و پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در برگزاری نخستین رویداد نواوری و فناوری کرمان موتور مشارکت و همکاری دارند.
مهمترین محورها و پنل های تخصصی این رویداد، شامل «خودروهای هیبریدی، برقی و انرژی های نو»، «هوش مصنوعی و خودروهای هوشمند متصل و خودران»، «فناوری های پیشرفته در حوزه مواد و فرایندهای تولید»، «طراحی و توسعه پلتفرم مشترک»، «رویکردهای نوین در طراحی استایل خودرو»، «تحلیل و شبیه سازی خودرو» و «مدرسه کسب وکار کرمان موتور» می شود.
همچنین قرار است تا در این رویداد فرصت های نوآوری و فناوری ، مراحل توسعه اولین محصول بومی کرمان موتور تشریح شود و نسبت به تاسیس دفتر تحقیق و توسعه فناوری شرکت کرمان موتور در دانشگاه علم و صنعت اقدامات لازم صورت گیرد.
دبیرخانه نخستین رویداد KITO NEXT از تمام شرکت های دانش بنیان، فناور و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاهی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، نخبگان، پژوهشگران و صاحبان ایده حوزه صنعت خودرو به منظور اطلاع از نیازهای فناورانه شرکت کرمان موتور برای حضور در این همایش و رویداد دعوت به عمل آورده است.
علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویداد فوق می توانند از طریق نشانی اقدامات لازم را انجام دهند.
یاددآور می شود که نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور، 14 آبان ماه در سالن امام رضا (ع) دانشگاه علم و صنعت ایران از ساعت 8 الی 15 با حضور فرهیختگانی از ایران، چین و ایتالیا برپا خواهد شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1831387/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C