نخل ها در سیل سیستان و بلوچستان غرق شدند! + فیلم

پل فقط دو دهنه دارد و این حجم از آب پشت پل جمع شده و درختان خرما در آن غرق می‌شوند!

زهک، کم‌بارش‌ترین شهر سیستان، رکورددار بارش باران شد. بارندگی دیروز زهک پنج برابر تمام بارش‌های تابستانی ۲۷ سال اخیر بود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/656838-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

تصاویری از حجم هولناک سیل در یکی از روستاهای سیستان‌وبلوچستان را می‌بینید.