نخل ها در سیل سیستان و بلوچستان غرق شدند! + فیلم

پل فقط دو دهنه دارد و این حجم از آب پشت پل جمع شده و درختان خرما در آن غرق می‌شوند!

تصاویری از حجم هولناک سیل در یکی از روستاهای سیستان‌وبلوچستان را می‌بینید.

زهک، کم‌بارش‌ترین شهر سیستان، رکورددار بارش باران شد. بارندگی دیروز زهک پنج برابر تمام بارش‌های تابستانی ۲۷ سال اخیر بود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/656838-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85