نرخ جدید خرید تضمینی چغندر قند اعلام شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim | خبرگزاری تسنیم

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه ذیل بند (ب) “سیاست حمایت قیمتی” ذیل بند (1) مصوبه شماره 020.21463 مورخ 1401.06.19 بسته سیاست حمایتی محصول چغندرقند با لحاظ هزینه حمل در قیمت، به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره عیار 16 درصد 28 هزار ریال و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار 15 درصد 27 هزار و 20 ریال تعیین شد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2889166

همچنین مقرر شده است؛ کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با قیمت تضمینی چغندرقند، قیمت شکر را ظرف مدت 10 روز تعیین و اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون، اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب 1399 را تصویب کرد.

در این راستا، جزء (3) ذیل بند (الف) سیاست حمایت غیرقیمتی مصوبه فوق‌الذکر حذف می‌شود.