نشست کارشناسان در کلاب‌هاوس خبرآنلاین: بلاتکلیفی در اینترنت؛ تهدید کسب و کارهای مجازی

۲۲۳۱۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665635/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA

همچنین از کارشناسان حسین امامی رودسری، سینا تفنگچی، سینا عطایی، آرش پارساپور،نیما مجدی و خانم حبیبی دعوت شده است تا در این روم ما را همراهی کنند.

این نشست با حضور حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران،علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت نصر تهران، حمید فروزنده، نایب رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران، رضا قربانی عضو هیات مدیره نصر تهران و رضا الفت نسب و عادل طالبی، اعضای انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی برگزار می‌شود.

لینک ورود به روم اینجا آورده شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روم خبرآنلاین در کلاب هاوس امروز ساعت ۲۰ تا ۲۲ به موضوع بلاتکلیفی در اینترنت و تهدید کسب و کارهای مجازی می‌پردازد.