هاچ‌بک دنده اتوماتیک برلیانس ۴۵۰ میلیون تومان شد + جدول

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو برلیانس به دست خواهید آورد.قیمت بازار انواع خودرو برلیانس 
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کراس ۱۶۵ لیتر ۱۳۹۹ | سایپا صفر  ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۰۸,۰۰۰  ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای ۱۳۹۷ ۱۰۰,۰۰۰   ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳ ۱۳۵,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۲۰,۰۰۰  ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ دنده ای ۱۳۹۵ ۱۳۵,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۶۸,۰۰۰  ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای ۱۳۹۵ ۱۱۵,۰۰۰  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۷,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کراس  ۱۳۹۷ ۲۱,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/736073-%D9%87%D8%A7%DA%86-%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84