هجوم هزاران شهروند ترکیه به گرجستان برای آیفون ارزان‌تر

به دلیل افزایش میانگین تورم و کاهش قیمت لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی قیمت همه کالاها در این کشور شاهد افزایش بوده است.

گذرگاه های مرزی یکی از این راه هاست. به همین دلیل تعداد زیادی از ترک ها به برای خرید آیفون ۱۴ به پایتخت گرجستان رفته اند زیرا قیمت این گوشی داخل ترکیه به دلیل مالیات بین ۳۰ تا ۳۲ هزار لیر است اما قیمت همین گوشی در گرجستان ۱۵ هزار لیر است.

هزاران شهروند ترکیه به گذرگاه مرزی «صارب» با گرجستان هجوم بردند تا بتوانند قبل از آخر سال گوشی«آیفون» بخرند زیرا قرار است که تعرفه ثبت موبایل هایی که از خارج وارد می شوند در ترکیه افزایش یابد.

همین امر باعث شده است که شهروندان ترکیه برای عبور از این مشکلات به راه های مختلف ر وی بیاورند.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1708929/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1

همچنین شکاف میان قیمت لوازم الکترونیکی در داخل و خارج ترکیه به دلیل تعرفه ها و نوسان ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی بیشتر می شود.