هشدار سلاح ورزی درباره خطر بازگشت دلار ۲۸۵۰۰ تومان

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/709341-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸۵۰۰ تومان

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین سلاح ورزی در توییتر نوشت: «خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸۵۰۰ تومان ( درصورت صحت ) و اصولا صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج و مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود./‌کاش از اشتباهات گذشته درس بگیرید.»