همتی: با حجم پولی که چاپ می‌کنید، امسال هم سفره مردم ۳۰ تا ۴۰ درصد کوچکتر می‌شود!

حتی اگر تورم نقطه به نقطه هم کاهش یابد،میانگین تورم امسال همچنان تورم بالایی خواهد بود.

عبدالناصر همتی در توئیتی نوشت:

photo_2023-05-31_16-52-55.jpg

۴۶۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1772490/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B0

وزارت اقتصاد اعلام کرد:بزودی کاهش تورم در سفره های مردم دیده خواهد شد!

بدانید به فرض کاهش شتاب رشد تورم،با حجم پولی که چاپ کرده و می کنید،امسال نیز سفره مردم ۳۰ تا ۴۰ درصد کوچکتر خواهد شد.