هواپیمایی‌ها پول مردم را برنگردانند

هفته گذشته بلیت هواپیما با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شد که پس از ورود دادستانی به ماجرا با اعلام این‌که قیمت‌های جدید مورد تایید ستاد تنظیم بازار نیست، قیمت‌ها به پیش از این گرانی برگشت و در عین حال تاکید شد که اضافه‌دریافتی‌ها باید به مردم برگردانده شود. با این وجود، حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ‌ گفت: دفاتر و آژانس‌های مسافرتی ملزم به استرداد اضافه‌دریافتی‌ها به مردم هستند، اما مسأله این است که براساس گزارش‌های رسیده، تا کنون شرکت‌های هواپیمایی از دستوری که داده شده است، تمکین نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1726226/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران معتقد است: شرکت‌های هواپیمایی از اجرای این دستور تمکین نکرده‌اند، چون اعتقاد دارند این افزایش قیمت باید رخ می‌داد و طبق قانون،حق مسلم شان بوده است.

او اضافه کرد: در دیداری هم که به تازگی با رییس سازمان هواپیمایی داشتیم صراحتا تاکید شد که اضافه‌دریافتی‌ها، چون خلاف قانون بوده باید به مردم استرداد شود و اگر مسافری شکایت کرده باشد و شرکت‌های هواپیمایی تمکین نکرده باشد حتما از طریق صنف و سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری شود.

رفیعی درباره بازگشت ندادن اضافه‌دریافتی‌ها به مردم، اظهار کرد: مشکل این است که بخشی از مسافران، پول بلیت را به آژانس و دفاتر خدمات مسافرتی داده‌اند، آژانس هم آن پول را به شرکت هواپیمایی داده و باید نخست فرایند بازگشت پول از ایرلاین به آژانس صورت گیرد تا پول به دست مردم برسد که این اتفاق نیفتاده است. وقتی شرکت هواپیمایی اضافه‌دریافتی را برنگردانده، آژانس از کجا این پول را بیاورد به مردم پس بدهد!؟

او یادآور شد: البته که افزایش قیمت بلیت هواپیما در این دوره خودسرانه نبوده، اما فرآیند قانونی طبق تایید سازمان هواپیمایی، به درستی طی نشده بود و نهادهای مسؤول مجوز آن را ابلاغ نکرده بودند. هنوز هم به خاطر شرایطی که پیش آمد، با افزایش قیمت موافقت نشده و نرخ‌گذاری به تعویق افتاده است.

رفیعی درباره مبلغ اضافه‌دریافتی‌ها که هنوز استرداد نشده است، گفت: چون امکان دارد شکایت‌ها و پیگیری‌ها برای بازگشت اضافه‌دریافتی‌ها از بخش‌های دیگری هم صورت بگیرد، بنابراین ما عدد دقیق و کلان را در اختیار نداریم که اعلام کنیم، اما براساس ۲۰۰ تا ۳۰۰ تلفن و شکایتی که تاکنون به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران رسیده، مبلغ اضافه‌دریافتی‌ها خیلی زیاد نبوده و شاید در مجموع به پنجاه تا شصت میلیون تومان برسد، اما به خاطر فرآیند طولانی و پیچیده‌ای که تعیین شده و باید شکایت شود و پول از ایرلاین به آژانس برسد، چون مردم متحمل هزینه و صرف انرژی و زمان اضافه می‌شوند، معمولا از پیگیری انصراف می‌دهند. در نهایت، با این اقدام این مردم بودند که متضرر شدند.