هویت ضارب سلمان رشدی مشخص شد

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/660054-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AFبه گزارش اقتصاد آنلاین، هویت ضارب سلمان رشدی اعلام شد.پلیس گفته فردی که با چاقو سلمان رشدی، نویسنده  مرتد انگلیسی-هندی را زخمی کرده هادی_مطر نام دارد که ۲۴ ساله و ساکن نیوجرسی است.

پلیس نیویورک در بیانیه بامداد شنبه خود تصریح کرد که سلمان رشدی دست‌کم یک بار از ناحیه گردن و یک بار از ناحیه شکم زیر ضرب چاقو قرار گرفته است.