واردات آیفون ۱۴ به هر نحو ممنوع شد

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1731126/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AFطبق این نامه واردات به هر نحو، غیرمجاز است.

گمرک ایران با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره تکلیف واردکنندگان مسافری و پستی مدل‌های آیفون ۱۴ را روشن کرد.

بیشتر بخوانید:

واردات آیفون ۱۴ ممنوع شد