واکنش نمایندگان مجلس به افزایش اندک وام مسکن !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بیان کرد: لازم است فرد برای خرید خانه از قبل توانایی‌هایی داشته باشد. در کنار آن وام و کمکی هم از بانک‌ها دریافت کنند تا بتواند صاحب خانه شود.فقط برای افرادی که استطاعت دارند برای خرید خانه کمک می کند. 
٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1772921/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی  درباره میزان و نحوه پرداخت وام مسکن به اقشار متوسط و کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن بیان کرد: سقف تسهیلات و وام مسکن در شهرهای مختلف تهران، کلانشهرها و استان‌ها متفاوت است. اما به طور کلی وام مسکن برای خرید یک خانه کفایت نمی‌کند.

 اقتصاد 100 نوشت: میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه اقشار متوسط با توجه به گرانی مسکن با میزان کنونی وام‌های بانکی نمی‌توانند خانه‌دار شوند گفت: بانک‌ها هم محدودیت اعتبار دارند و میزان مصوب جاری را نیز نمی‌توانند پرداخت کنند.