وراث باید سهام عدالت را بخوانند/ تاریخ پرداخت سهام عدالت به متوفی اعلام شد.

وراث سهام‌عدالت بخوانند/ زمان پرداخت سهام‌عدالت متوفیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید عشقی افزود: سهامدارانی که دارای سبد سهام 492 هزار تومان هستند، 446 هزار تومان، 532 هزار تومان 482 هزار تومان و یک میلیون تومان 906 هزار تومان دریافت می کنند. میزان سود پرداختی با توجه به پرتفوی سهام هر سهامدار متفاوت خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت از زمان طرح دعوی به نسبت به وراث واریز می شود و تا به امروز سود سهام عدالت به 360 هزار نفر واریز شده است.

223225

منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1884466/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85