ورزشگاهی که بعد از جام جهانی قطر تخریب شد + فیلم

جمع‌آوری و تخریب ورزشگاه ۹۷۴ پس از بازی کره‌جنوبی و برزیل آغاز شد و حالا دیگری اثری از آن سازه نیست.

قطری‌ها برای بازی‌های جام‌جهانی چند ورزشگاه از جمله ورزشگاه ۹۷۴ را ساختند. این ورزشگاه با ۹۷۴ کانتینر ساخته شده بود و به‌همین دلیل این اسم برایش انتخاب شد؛ همچنین این عدد پیش‌شماره بین‌المللی قطر هم هست.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/689756-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85