وزارت بهداشت: تخصیص «سبد غذایی برای شرکت‌ها» مبنای علمی ندارد و هنوز سبد غذایی جدیدی تدوین نشده است.

وزارت بهداشت: تعیین "سبد غذایی برای مشاغل" فاقد مبنای علمی است/ هنوز سبد غذایی جدیدی تدوین نشده

پدرام پاک آیین در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تعیین کالری مورد نیاز کارگران در کمیته دستمزد کارگران از سوی وزارت بهداشت، اظهار داشت: هدف از تعیین سبد غذایی، توصیه سیاست گذاری در کمیته دستمزد کارگران است. حوزه تولید مواد غذایی، نه مصرف آن.

وی افزود: اولاً سبد غذایی در وزارت بهداشت در مرحله تدوین است و هنوز تکمیل نشده است. ثانیاً، سبد غذایی هرگز مبنایی برای تعیین دستمزدها نبود تعیین سبد غذایی برای شرکت ها مبنای علمی ندارد.

بکاین تصریح کرد: وزارت بهداشت نهادی نیست که دستمزد کارگران را تعیین کند. هیچ گاه از وزارت بهداشت در مورد سبد غذایی کارگران به عنوان مبنای تعیین دستمزد یا به شکل دیگری سوال نشد.

دستیار وزیر بهداشت تصریح کرد: سبد غذایی بهینه هر چند سال یک بار توسط وزارت بهداشت تهیه می شود و ابزاری برای هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه تولید و عرضه مواد غذایی با هدف تغذیه سالم برای آحاد جامعه است.

بکایین گفت: سبد غذایی حدود 10 سال پیش مطرح شد و سبد غذایی جدیدی تهیه نشد. مونتاژ سبد غذایی جدید در مراحل پایانی است که سال آینده رونمایی خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: هدف از تدوین سبد غذایی بهینه توسط وزارت بهداشت، برنامه ریزی برای تامین و توصیه سیاست تولید مواد غذایی است نه مصرف. زیرا نیازها و الگوی غذایی افراد بر اساس سبد غذایی تعیین نمی شود.

وی به میانگین نیاز جامعه به عنوان یکی از مولفه های ترکیب سبد غذایی اشاره کرد و تعیین سبد غذایی برای شرکت ها را فاقد مبنای علمی دانست.

به گزارش تسنیم، جلسه کمیته دستمزد هفته گذشته تشکیل شد و پس از آن گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی جدید مورد انتقاد کارگران قرار گرفت. دلیل حیرت و انتقاد کارگروه این است که میزان کالری مورد نیاز یک سبد زنده بدون سوال از این گروه تغییر کرده است! به گفته نمایندگان کارگری، کاهش کالری سبد معیشت که وزارت بهداشت به وزارت کار ارائه کرده، با هدف کاهش قیمت سبد معیشتی است که کارگران آن را نمی پذیرند.

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3052940