وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی با در توییتی نوشت: «مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستانی که فقط شامل حال مردم ایران شد، موکول و دریچه امید را بستید.

وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست.»

گشت ارشاد را بی‌محابا تشدید کرده و گوشها را بر روی مطالبات زنان و جوانان بستید.

اقتصاد و معیشت مردم را با بی‌تدبیری و ناکارآمدی به وضع فعلی رساندید.

انتقاد شدید همتی وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/682142-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA