وعده رییس سازمان خصوصی سازی درباره مولدسازی⁩ + فیلم

امکان معرفی دارایی راکد و مازاد از طرف مردم

«انشالله ۲۲ بهمن فاز اول سایت مولدسازی رونمای می‌شود.

امکان پیشنهاد مولدسازی برای سرمایه گذاران»

هر رکوردی که ثبت می‌شود برای عموم مردم شفاف قابل رهگیری خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی در توییتی نوشت:

انتشار شفاف و کامل همه مستندات و مصوبات، همه جلسات، همه فرآیندها.

وعده رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره مولدسازی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/699538-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85