پاس گل زیبای مهدی طارمی در لیگ قهرمانان + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/672127-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

گل اول پورتو با پاس استثنایی مهدی طارمی به ثمر رسید.

گل اول پورتو با پاس استثنایی مهدی طارمی به ثمر رسید.