پای نیسان آبی هم به آفریقا باز شد

در دیدار تجار و بازرگانان کنیایی با رییس‌جمهور، دو قرارداد همکاری امضا شد. یکی برای فروش نیسان زامیاد ایرانی به کنیا و دیگری برای واردات گوشت قرمز به ایران.

220


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1788568/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

فروش نیسان زامیاد ایرانی به کنیا به زودی آغاز می شود.

مجوز واردات گوشت قرمز از کنیا که پس از بررسی‌های تفصیلی سازمان دامپزشکی و صدور تاییدیه‌های بهداشتی صادر شده است می‌تواند به تعدیل قیمت گوشت در بازار ایران کمک کند.