پراید ۱۹ میلیون گران شد / ۱۱۱ SE به ۲۱۲ میلیون رسید

قیمت پراید صفر ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حوالی ۲۱۲ میلیون تومان اعلام شده است که به معنای افزایش ۴ میلیونی طی هفته گذشته است. قیمت پراید در نمایندگی سایپا (۱۵۱ SE)  ۱۶۰ میلیون اعلام شده است.

قیمت بازار انواع خودرو پراید (آذر ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت نمایندگی) ۱۶۰,۷۴۵,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱ پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/685160-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE حوالی ۲۰۰میلیون تومان اعلام شد که به معنای افزایش ۱۶ میلیونی است طی یک ماه گذشته است. 

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ طبق مشاهدات اقتصادآنلاین از قیمت روز پراید صفر،   پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۱۹۷ و ۲۰۶ میلیون تومان خریدوفروش می شود. مدل ۱۴۰۰ این خودرو، طی یک ماه گذشته ۱۹ میلیون گران شده است و مدل ۹۹ آن طی دو هفته گذشته ۱۴ میلیون گران شده است.

پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۱۸۵میلیون رسیده است که طی چهار روز گذشته ۵ میلیون گران شده است.  مدل ۹۹ این خودرو ۱۷۵ میلیون قیمت گذاری شده است. که طی چهار روز گذشته ۶ میلیون گران شده است.