پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال وام ازدواج به جوانان همدانی

حقیقی خاطرنشان کرد: بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، کشاورزی و سپه ۶ بانک پیشرو در پرداخت تسهیلات فرزندآوری در همدان هستند و در حوزه وام ازدواج، بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، کشاورزی و سپه بیشترین پرداختی را به زوجین داشتند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از همدان، علی حقیقی روز دوشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان گفت: این مقدار وام به ۱۵ هزار و ۵۵۰ جوان همدانی پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۳ هزار و ۱۵۸ نفر در این استان تسهیلات فرزندآوری به ارزش هشت هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1866640/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C