«پسر کنکورد» تنها در ۳ ساعت از قاره‌ای به قاره دیگر می‌رود!/ عکس

سال گذشته، امریکن ایرلاینز همکاری خود را با این شرکت برای ساخت هواپیماهایی که می‌توانند با سرعتی دو برابر سریع‌ترین جت‌های تجاری امروزی حرکت کنند، تایید کرد.

۲۲۷۲۲۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1811295/%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

«پسر کنکورد» تنها در ۳ ساعت از قاره‌ای به قاره دیگر می‌رود!/ عکس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمونه آزمایشی XB-۱ سوپرسونیک در چند ماه گذشته تحت آزمایش‌های زمینی گسترده‌ای قرار گرفته‌است. با نزدیک شدن سریع به مراحل نهایی آزمایش، نمونه اولیه اولین پرواز آزمایشی خود را قبل از پایان سال انجام خواهد داد.

این جت که دارای چهار موتور و یک بدنه جدید است، می تواند با سرعت مافوق صوت تا ۱۳۰۴ مایل در ساعت پرواز کند.

منبع: supercarblondie

این آزمایش به آماده سازی هواپیمای Overture این شرکت هواپیمایی، موسوم به «پسر کنکورد» برای اولین پرواز خود در سال ۲۰۲۹ کمک می‌کند. ظاهرا Overture قادر خواهد بود مسافران را از انگلستان به ایالات متحده تنها در سه ساعت و نیم پرواز، برساند.

هواپیما با سرعت ۱.۷ ماخ بر روی آب و کمی کمتر از ۱ ماخ بر روی زمین حرکت می کند. جت مافوق صوت جدید فقط بین بریتانیا و ایالات متحده پرواز نخواهد کرد. بیش از ۶۰۰ مسیر از Oveture در سراسر جهان برنامه ریزی شده است.