پهپادهای ایران علاوه بر روسیه به اتیوپی نیز ارسال می شود

«جیم ریش» عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مدعی شد که پهپادهای ایران نه تنها به روسیه بلکه به اتیوپی نیز ارسال می‌شود.

ریش در ادامه اظهارات خود افزود که این اقدام، نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/675700-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا  مدعی شد که پهپادهای ایران نه تنها به روسیه بلکه به اتیوپی نیز ارسال می‌شود.

وی  در صفحه توئیتر خود نوشت: «ایران پهپادهای مرگبار را نه تنها به پوتین، بلکه به ارتش اتیوپی نیز ارسال می‌کند».