پولدارترین کشور عربی را بشناسید/درآمد سرانه عراق از این چهار کشور پیشی گرفت

پولدارترین کشور عربی را بشناسید/درآمد سرانه عراق از این چهار کشور پیشی گرفت

این در حالی است که عراق با درآمد سرانه ۵۸۸۰ دلار در سال ۲۰۲۳ رتبه هفتم را به خود اختصاص داد؛ به این ترتیب عراق از مصر، مراکش، اردن، الجزایر و لیبی پیشی گرفت.

قطر با ۸۲ هزار دلار درآمد سرانه در صدر و مصر با ۳۷۷۰ دلار در آخرین جایگاه این رتبه‌بندی قرار گرفت.

تحقیقی که توسط صندوق بین المللی پول تهیه شده است، بیشترین و کمترین درآمد سرانه را در کشورهای عربی در سال 2023 نشان می‌دهد.

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1853432/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1