پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک صفر چند؟ + جدول قیمت کارکرده (۱۶ تیر)

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۱,۰۰۰ کیلومتر

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۹,۰۰۰ کیلومتر

۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

برند

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

قیمت روز انواع مگان


۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۵۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۹

مدل / سال ساخت

۱۳۹۸

۱۳۹۶

۷۴,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/724866-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.

قیمت (تومان)


صفر

۱۳۹۷

کارکرد

۱۴,۰۰۰ کیلومتر

۸۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰