پیاز پیش می تازد


اقتصاد آنلاین نوشت :در روزهای اخیر در کنار افزایش نرخ دلار، قیمت پیاز نیز خبرساز شده است. این دو در رقابتی تنگاتنگ رکورد جدیدی از قیمت‌ را شکسته اند به نحوی که، صدای مسئولان به عنوان متولیان تنظیم بازار نیز درآمده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1713947/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AF