پیش بینی خودکفایی گندم در سال آینده

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با فعالیت ها و سیاست گذاری دولت و ستاد اجرایی امام می توانیم در سال آیند به خودکفایی در تولید گندم دست یابیم.

وی تصریح کرد: با کمک ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت جهاد کشاورزی طرح جهش تولید در کشور اجرایی شد که در سال آینده در سطح بیشتری انجام می شود در این طرح کشاورزان از لحاظ تامین مواد اولیه تولید و آموزش  برای تولید در دیمزار ها حمایت می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد:  در سال جاری با توجه به واقعی شدن قیمت گندم، کشاورزان تمام محصول خود را به دولت فروختند و در حالی که در سال گذشته تنها 4 میلیون و 450 هزار تن گندم توسط دولت خریداری شد اما در سال جاری تا به امروز میزان خرید تضمینی گندم در مرز 7 میلیون تن قرار دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در مقایسه با سال قبل حداقل 2.5 میلیون تن افزایش خرید گندم خواهیم داشت و میزان تولید گندم در کشور افزایش مناسبی داشته است.

هاشمی گفت: با بهینه سازی مصرف آرد خبازی در کشور  با 7.5 میلیون گندم نیاز کشور تامین خواهد شد, همچنین نیاز صنف و صنعت حدود 1.5 میلیون تن است و در نهایت می توان گفت با 9.5 میلیون تن به خودکفایی کامل خواهیم رسید.

هاشمی گفت: برای سال زراعی آینده حمایت از تولید کشت گندم در حدود 5 میلیون هکتار انجام خواهد شد و یارانه کاشت به صورت خدمات از جمله بیمه فراگیر گندم،حمل، ورود دانش و کارشناس به مزرعه و کود و سم ارائه خواهد شد.

هاشمی گفت:  حدود 2 میلیون هکتار گندم آبی و 5 میلیون هکتار گندم دیم برای سال آینده خواهیم داشت که از لحاظ کیفی و رانمدمان تولید سال آینده شاهد بهبود تولید گندم خواهیم بود.

وی افزود: امیدواریم تا  پایان فصل میزان خرید تضمینی گندم بیش از 7 میلیون تن باشد زیرا در استان های سردسیر هنوز برداشت گندم ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در صورتی که حتی ارائه بارشی مانند امسال داشته باشیم در سال آینده 9 میلیون تن خرید تضمینی گندم خواهیم داشت.

منبع:
تسنیم


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-91/659643-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87