پیش بینی رگبار پراکنده در شمال و جنوب کشور

رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، در نقاط مستعد گرد و خاک و احتمال تگرگ از مخاطرات این پدیده جوی است.

پیش بینی رگبار پراکنده در شمال و جنوب کشور


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/734060-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

جنوب فارس، ارتفاعات غرب هرمزگان و ارتفاعات در استان‌های مازندران و سمنان مناطقی مناطق درگیر با این تغییر جوی هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور شاهد فعالیت سامانه بارشی و رشد ابر‌های همرفتی (بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب) خواهیم بود.