پیش بینی ها می گفتند دلار ۴۲ هزار تومانی؛ اما چرا نرخ ارز بالاتر رفت؟

به گزارش اقتصادآنلاین، برای بررسی مهمترین دلیل تفاوت میان آنچه پیش‌بینی شده با آنچه محقق شده، باید به زمان تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری برگردیم.

در شرایطی که در زمان حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد در حدود ۱۰درصد بود و بهترین فرصت برای حذف این رانت و تک نرخی کردن بازار فراهم شده بود، اما با اصرار اشتباه دولت بر حفظ نرخ نیمایی معادلات همه بازارها به هم ریخت.

چگونه تثبیت نرخ ارز نیما بر روی ۲۸۵۰۰ تومان بر بازار ارز، مسکن، طلا و همچنین بازار سهام تاثیر گذاشت؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/703261-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA