پیش پرداخت خرید تارا از بورس چقدر است؟ + جزییات عرضه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکشنبه هفته آینده ۲۰۰۰ دستگاه تارا در بورس کالا معامله خواهد شد، قیمت پایه این خودرو به میزان ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و میزان پیش پرداخت ۱۰۰ درصد خواهد بود.

این خودرو در سری قبل معامله در بورس با میانگین قیمت ۵۱۸ میلیون تومان معامله شد، حال اگر ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه ۴ میلیون و ۳۷۱ میلیون تومان را به خودرو اضافه کنیم این خودرو بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان برای خرید نیاز به نقدینگی دارد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/692677-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87