چانگان امروز چند؟ /چانگان اتوماتیک ۶ ساله ۷۷۰ میلیون + لیست قیمت صفر

۲۰۲۳

قیمت بازار انواع خودرو چانگان


۲۰۲۳

کارکرد (کیلومتر)

۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۸

صفر

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۷

منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/727434-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1

۱۳۹۷

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۴۱۹,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

صفر(نمایندگی)

۱,۱۸۲,۸۶۲,۰۰۰

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۸

نوع خودرو

۸۶,۰۰۰ کیلومتر

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

مدل(سال ساخت)

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۶۴,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)


صفر(نمایندگی)

۴۵,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک