چانگان ۵ ساله ۱ میلیارد تومان قیمت خورد! + جدول قیمت صفر

۲۰۲۳

۱,۱۱۴,۴۱۹,۰۰۰


 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/725061-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1

۱۳۹۸

۱,۱۸۲,۸۶۲,۰۰۰


مدل(سال ساخت)

صفر(نمایندگی)

صفر

۲۰۲۳

۱۳۹۷

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


صفر(نمایندگی)

۸۶,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

منبع: باما
چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۸

قیمت (تومان)


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰


کارکرد (کیلومتر)

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۹,۰۰۰ کیلومتر

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۶۴,۰۰۰ کیلومتر

نوع خودرو

قیمت بازار انواع خودرو چانگان


۱۳۹۷

۳۳,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک