چرا سقوط رمزارز منجر به بحران مالی نشد؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/687526-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF

به گزارش اقتصاد آنلاین، همچنین برخی از سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به دارایی‌های دیجیتال از دست دادند و این عوامل موجب شد تا بازار رمزارز سقوط کند. 

معمولاً زمانی‌که یک صنعت سقوط می‌کند، این پتانسیل را دارد که به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و حتی می‌تواند جرقه یک بحران مالی را ایجاد کند. اما بحران در بازار رمزارزها  تاثیری بر اقتصاد نداشت و عواقب آن بسیار کنترل شده بود.

اما چرا سقوط بازار رمزارزها بر سایر بازارهای مالی سنتی تاثیر نگذاشت؟