چطور بفهمیم منطقی هستیم یا احساسی؟ + فیلم

یک متخصص طب سنتی در برنامه «انارستان» شبکه افق حضور پیدا کرد. او در این برنامه راجع به تفاوت افراد منطقی و احساسی صحبت و نشانه‌های آن را بیان کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/663014-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85