چند توصیه به کشاورزان و باغداران برای مقابله با سرمازدگی بهاره

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-91/709170-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در بخش زراعت نیز به کشاورزان توصیه می‌کنیم از کودهای کلرید پتاسیم ۶۰ درصد که دارای پتاس بالا هستند، استفاده کنند، زیرا این کودها باعث مقاومت گیاه در برابر سرما و تغییرات دمایی خواهد شد و انتظار می رود که خسارت به حداقل ممکن برسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسین آهنی با بیان اینکه در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد احتمال یخ زدگی خواهیم داشت، گفت: باغداران در مناطقی که محدودیت آبی وجود ندارد حتما آبیاری تا عمق حداقل ۲۰ سانتی‌متر انجام دهند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌ می کرد، افزود: باغداران حتما علف‌های هرز کف باغ را بدون شخم زدن زدن جمع آوری کنند تا انتقال دمایی به حداقل ممکن برسد.