چهره معروف اصولگرای تلویزیون: اینستاگرام باید رفع فیلتر شود

سایت قرن نو به نقل از روزنامه خراسان نوشته است:« روز گذشته در حالی که اظهارات وزیر ارتباطات درباره جرم انگاری تولید و تجارت فیلترشکن با واکنش هایی همراه شد، امیر سیاح، رئیس بهبود فضای کسب و کار گفت:«در جلسه ای که دیروز در وزارت ارتباطات داشتیم و در واقع جلسه شورای اقتصاد بود، با قاطعیت بیان کردم که خواسته ما بازگرداندن اینستاگرام است و اگر می‌خواهید مردم به پلتفرم دیگری کوچ کنند باید آن پلتفرم به قدری باکیفیت باشد که خود شان به حضور در آن تمایل داشته باشند. با زور و اجبار نمی‌توان راهی پیش برد.»

۴۱۴۱


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1685940/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF