چه شد که بعد از 15سال خودکفایی در شیرخشک، در دولت رئیسی واردکننده شدیم؟

تحویل‌زاده دلیل این اتفاق را تخصیص ندادن کافی ارز به تولیدکنندگان دانست و به فارس گفت: تولیدکنندگان به دلیل این که خانواده‌ها دچار مشکل نشوند ماه‌ها بدون تخصیص ارز به تولید ادامه دادند، در نتیجه انجمن ما به تولید کننده مواد اولیه اروپا ۶۱ میلیون یورو بدهکار شدند، از همین رو سقف اعتباری برخی از شرکت‌ها نیز پر شده است و توانایی تامین مواد اولیه را ندارند. وی ادامه داد: این که امروز کمبود وجود دارد به دلیل دریافت نکردن ارز است و برخی شرکت‌ها بدهی سنگین ارزی دارند که سازمان غذا و دارو فقط بخشی از آن را پرداخت کرده است.

سازمان غذا و دارو قصور کرد؟

کشورهای همسایه وابسته به تولیدات ما بودند

کمبود شیرخشک ربطی به تحریم ندارد

واردات، 3 برابر تولید داخل ارزبری دارد

نکته دیگری که غم انگیز به نظر می رسد، واردات شیرخشک از محصولات ناشناخته خارجی است. تحویل زاده در این باره گفته است: «متاسفانه این واردات از یکی از برندهای ناشناخته ترکیه به کشور انجام شد.

وی با بیان این که با دو برابر ظرفیت داخلی در حال تولید بودیم و مازاد محصولات ما به کشورهای سوریه، عراق، لبنان و… صادر می‌شد، افزود: این کشورها به تولید ایران وابسته بودند و متاسفانه امروز به واردکننده تبدیل شده‌ایم.

در این زمینه، هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک روز گذشته توضیحات مبسوطی را ارائه کرد که با هم مرور می کنیم: «۱۵ سال است که در تولید شیرخشک نوزادان خودکفا شده‌ایم و سالانه ۱۱۷ میلیون عدد ظرفیت تولید داخلی است و مصرف شیرخشک نوزاد در کشور ۶۱ میلیون عدد در سال گذشته بوده است.»

آقایان لطف کردند و ارز به تولیدکننده ندادند

15سال خودکفا بودیم، اما حالا…

اما آن طور که رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک می گوید، ظاهرا بانک مرکزی ارز را تخصیص داده، اما اتفاق دیگری رخ داده است: بانک مرکزی ارز مورد نیاز ما را تخصیص داده ،اما لیستی از سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان ارائه نشده است. سازمان غذا و دارو با فرار به جلو به ما اعلام کرد که بانک مرکزی ارز ندارد، در صورتی که بانک مرکزی ارز اختصاص داده بود.

به گفته این تولیدکننده شیرخشک نوزادان، این مشکلات ارتباطی با تحریم ندارد و ما در اوج تحریم و کرونا مشکل تولید نداشتیم. هم اکنون 5 تولیدکننده داریم و ظرفیت فراتر از تولید داخل است و نباید در این حوزه مشکلی داشته باشیم.

23302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1826721/%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-15%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

از تولیدکنندگان ناشناخته همسایه وارد شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره واردات شیرخشک به نکته تامل برانگیزی اشاره کرد که آیا کسانی از واردات ذی نفع هستند؟ او با بیان این که تا امروز ۴ میلیون عدد شیرخشک به کشور وارد شد، گفت: واردات این محصول سه برابر تولید داخل ارزبری دارد و سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرده که در حال واردات است، در حالی که ما ۱۵ سال از واردات بی نیاز بودیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک با بیان این که سال گذشته تاکنون۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و امروز با بدهی ارزی مواجه شده‌ایم، افزود: مقصر وضعیت موجود، سازمان غذا و داروست و این سازمان به جای این که از ما دلجویی کند، اعلام کرده است تولید کنید!