چی کار کنیم که هندزفری گره نخوره؟ + فیلمبه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیم‌های هندزفری همیشه برای کاربران مشکل ساز بوده اند؛ چرا که حتی وقتی سعی در مراقبت از آن و قرار دادن در مکانی امن داریم، باز هم وقتی به سراغش می‌رویم با سیم‌هایی در هم رفته که به سختی باز می‌شوند مواجه می‌شویم.

به همین دلیل است که هندزفری‌های سیم دار زودتر از انواع بی‌سیم آن خراب و دچار مشکل می‌شوند؛ چرا که کشیدگی‌هایی که هنگام باز کردن گره‌ها برای آن اتفاق میفتد، ممکن است در صورت تکرار یا حتی در یک لحظه، باعث قطعی و ایجاد مشکل در هندزفری شود.

ویدیویی که در ادامه مشاهده می کنید، راه‌هایی برای نگهداری بهتر از هندزفری و جلوگیری از گره خوردن آن را به طور تصویری نشان می‌دهد.

منبع:

باشگاه خبرنگاران جوان


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/684857-%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85